Vergoedingen

Vergoedingen

Lifestyle Fysiotherapie heeft contracten afgesloten met nagenoeg alle grote verzekeraars:
In hoeverre uw behandeling vergoed wordt, is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw verzekeringsmaatschappij en het pakket waarvoor uw verzekerd bent. Lifestyle Fysiotherapie adviseert u hierover vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Voor verder advies of informatie kunt u uiteraard met mij contact opnemen.

Tegenwoordig kunt op twee manieren verzekerd zijn

  1. U heeft alleen een basisverzekering afgesloten.
  2. U heeft een extra aanvullende verzekering afgesloten.

De basisverzekering

In de basisverzekering is opgenomen:
Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar met niet chronische aandoeningen: max. 9-18x (afhankelijk van de verzekeraar)
Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar met een chronische aandoening: volledige dekking (afhankelijk van de verzekeraar)
Fysiotherapie vanaf 18 jaar bij een chronische aandoening *), vanaf de 21ste behandeling volledige dekking.
*) een chronische aandoening is een aandoening die voorkomt op de lijst ‘chronische indicaties’.
Opmerking: Als u lijdt aan chronische klachten betekent dit niet automatisch dat u ook in aanmerking komt voor volledige vergoeding. Vraag dit goed na bij uw huisarts of fysiotherapeut.

De aanvullende verzekering

De aanvullende verzekering kent vele varianten. Iedere zorgverzekeraar biedt er wel twee of meer aan. Alle verzekeringsmaatschappijen hebben, onder verschillende voorwaarden, fysiotherapie opgenomen in hun aanvullende verzekeringspolissen. Hierdoor blijft fysiotherapie toegankelijk voor de meeste patiënten, onder voorwaarde dat u zich wel aanvullend verzekerd heeft. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt, verschilt echter per verzekeraar en hangt af van het soort polis.
Wat zijn de spelregels?

Ieder jaar kunt u tot 1 januari veranderen van zorgverzekeraar. U kiest de beste verzekering die bij u hoort en past bij uw mogelijkheden.

Lifestyle Fysiotherapie heeft, bij inschrijving of bij het eerste bezoek, alle actuele verzekeringsgegevens nodig. Bent u veranderd van verzekeraar? Laat het mij weten.
Als u een nieuw pasje met verzekeringsgegevens heeft, verzoek ik u dit de eerste keer mee te nemen. Ik check bij inschrijving altijd, via een elektronisch controlesysteem, hoe u verzekerd bent. Als bij controle blijkt dat dit afwijkt van datgene wat u mij heeft gemeld, deel ik u dit mee en zullen wij afspraken maken over de betaling van de behandeling.
Indien u aanvullend verzekerd bent, heeft u in de meeste gevallen recht op vergoeding van een van tevoren door uw verzekeraar vastgesteld aantal behandelingen per jaar.
Als het aantal behandelingen, dat toegestaan is door de verzekeraar via de polisvoorwaarden, wordt overschreden, worden deze bij u in rekening gebracht. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen aanspraken op fysiotherapie. Om misverstanden te voorkomen over nabetalingen raad ik u aan hier vooraf duidelijke afspraken over te maken met uw behandelend fysiotherapeut.

 

 De betaling

Zolang uw aansprakelijkheid voor fysiotherapie gedekt is door uw verzekering zult u in de meeste gevallen géén factuur meer ontvangen. De declaraties worden tegenwoordig bijna allemaal rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd en deze betalen direct aan Lifestyle Fysiotherapie uit. In die gevallen, waarbij de verzekeraar dit nog niet wenst, ontvangt u van Lifestyle Fysiotherapie een factuur en dient u deze zelf in te sturen om voor een vergoeding in aanmerking te komen.